Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zespół Orzekający ds. Członkowskich

 

Przewodniczący

Kot Zbigniew

Członkowie

Petko Jadwiga
Rafacz Tadeusz
Trębacz Henryk
Żakowski Ryszard