Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zespoły Orzekające w sprawach członkowskich

Zespół Orzekający nr 1

Przewodniczący

Trębacz Henryk

Członkowie

Dyba Marcin
Rafacz Tadeusz
Sobieszek Lech


Zespół Orzekający nr 2

Przewodniczący

Skawiński Jan

Członkowie

Łukasik Krzysztof
Petko Jadwiga
Ślaga Łukasz