Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zespół Orzekający ds. Członkowskich

 

Przewodniczący

Kot Zbigniew

Członkowie

Rafacz Tadeusz
Ślaga Łukasz
Żakowski Ryszard