Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Branża komunikacyjna-kolejowa - SITK RP O/Kraków

Po kolei o kolei.

Prelekcja

Data

4 sierpnia 2020, wtorek

Organizator

SITK RP O/Kraków & MOIIB
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, tel.: 12/658-93-72
krakow@sitk.org.pl, http://sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Jerzy Hydzik

« Powrót do kalendarza