Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Informacja

 

Przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej IIB

pełniący funkcje w PIIB na VI kadencję

 

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej IIB zostali obdarzeni mandatem zaufania i wybrani na zaszczytne funkcje na VI kadencję.

Pan Filip Pachla został wybrany na Wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, Pani Izabela Tylek została Zastępcą Skarbnika PIIB, a Pani Gabriela Przystał pełnić będzie funkcję Przewodniczącej Komisji Wnioskowej PIIB.