Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Komunikat


EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 36. sesji egzaminacyjnej

 

Termin egzaminu pisemnego

na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r.

zostaje przesunięty na

4 grudnia 2020 r.

 

 

Wnioski będą przyjmowane  w okresie

29.06 - 17.07.2020 roku.

 

 1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu należy kierować do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, po uprzednim zalogowaniu się w portalu PIIB: logowanie Kandydata (czynność obowiązkowa):
 2. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne w kraju, wnioski należy dostarczyć w w/w terminie:
  • do urny bezpośrednio w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków lub
  • za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, na adres:  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków  z dopiskiem na kopercie: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 3. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie odnotowane na portalu PIIB po ok 72h.
 4. Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostaną przeprowadzone w Biurze OKK. W przypadku braków Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku - konieczne jest zatem podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności ( numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).
 5. Opłaty za kwalifikację na uprawnienia budowlane wynoszą:
  • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

   koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.

   I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł
  • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

   koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.

   I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

  Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

  MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

  Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne - imię, nazwisko, specjalność uprawnień