Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zaproszenie


 

Projekt „Kompetencje dla budownictwa" – edycja II

Termin I rundy naboru od 11.05.2020 r. do 01.06.2020 r.

 

 

KDK Info Sp. z o.o.  realizuje projekt „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”,
który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach II osi priorytetowej
„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego
oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”

 

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2022.

Termin I rundy naboru planowany jest od  11.05 do 1.06.2020 r

Jak skorzystać z usług rozwojowych z dofinansowaniem?

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji znajdziecie Państwo na internetowej: http://akademiabudowlana.com.pl/

Kontakt: ☏ 501 815 636 biuro@akademiabudowlana.com.pl

 


Załączniki

  • Projekt „Kompetencje dla budownictwa" - INFORMACJA: pobierz plik