Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
Adres:
ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
33-300 Nowy Sącz

Adres korespondencyjny:
Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
skr. poczt. nr 99
33-300 Nowy Sącz 1

KONTAKT
telefon: 784 974 600
e-mail: map-nsacz@map.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Poniedziałki: NIECZYNNE
Wtorki: NIECZYNNE
Środy: NIECZYNNE
Czwartki: NIECZYNNE
Piątki: 16:00 – 18:00

 

DYŻURY

Dyżury Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
w godz. 17:00 - 18:00
zgodnie z harmonogramem dyżurów

Telefoniczne dyżury radcy prawnego w Punktach Informacyjnych MOIIB:
w II i IV czwartek miesiąca w godz. 15:00 - 17:00
tel.: 793-638-781

 

 

Zakres działania

  • udzielanie informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działaniem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym udostępnianie regulaminów Izby, a także wybranych aktów prawnych

  • wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na listę członków Izby oraz informowanie kandydatów na członków Izby

  • udzielanie informacji dotyczących warunków ubezpieczenia członków Izby od odpowiedzialności cywilnej

  • udostępnianie czasopism technicznych zainteresowanym członkom Izby

  • udostępnianie informacji dotyczących zagadnień prawnych w budownictwie poprzez sieć internetową

  • udzielanie informacji, propagowanie udziału członków Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach oraz organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń

  • zbieranie wszelkich materiałów szkoleniowych celem ich archiwizacji i udostępniania członkom Izby

  • informowanie kandydatów o trybie składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych

  • prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnień budowlanych

  • propagowanie i wskazywanie źródeł informacji naukowo-technicznej