Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Galerie

III Małopolskie Warsztaty Inżyniera

Zjazd Sprawozdawczy MOIIB 2024

II Małopolskie Warsztaty Inżyniera

cKOB – od teorii do praktyki