Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Poznaj naszą izbę

Izba Inżynierów Budownictwa odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wysokiego standardu zawodu inżyniera, będącego zawodem zaufania publicznego. Odpowiada za promowanie bezpieczeństwa i jakości w sektorze budowlanym, jednocześnie zapewniając swoim członkom możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez dostęp do szkoleń i inicjatyw edukacyjnych. Takie działania nie tylko podnoszą kwalifikacje inżynierów, ale również budują pozytywny wizerunek tego zawodu w społeczeństwie. Izba współpracuje z urzędami nadzoru budowlanego, wspierając rozwój sektora i integrując środowisko inżynierskie, co przekłada się na budowanie solidnych fundamentów dla przyszłości budownictwa w Polsce. W ten sposób, Polska Izba Inżynierów Budownictwa pełni rolę łącznika pomiędzy inżynierami, instytucjami państwowymi oraz społeczeństwem, zapewniając wysoki standard usług budowlanych i inżynierskich na rzecz ogólnego bezpieczeństwa i dobrobytu.