Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. ORGAN /ZESPÓŁ /ZJAZD
18-01-2024 czwartek 14:00 OKR
25-01-2024 czwartek 15:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
25-01-2024 czwartek 16:00 OSD
30-01-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
30-01-2024 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego    
01-02-2024 czwartek 15:00 Zespół Problemowy ds. Etyki
02-02-2024 piątek 12:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
06-02-2024 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
06-02-2024 wtorek 17:00 Prezydium
08-02-2024 czwartek 14:00 OKR
08-02-2024 czwartek 16:00 OROZ
20-02-2024 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
27-02-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
27-02-2024 wtorek 14:00 OKR
27-02-2024 wtorek 15:00 Zespół Problemowy ds. Etyki
27-02-2024 wtorek) 16:00 OSD
05-03-2024 wtorek 14:00 OKR
14-03-2024 czwartek 12:00 Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
14-03-2024 czwartek 14:00 OKR
14-03-2024 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
19-03-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
19-03-2024 wtorek 17:00 Rada
21-03-2024 czwartek 16:00 OSD
26-03-2024 wtorek 16:00 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
04-04-2024 czwartek 16:00 OKK
11-04-2024 czwartek 16:00 OROZ
18-04-2024 czwartek 16:00 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
20-04-2024 sobota 10:00 XXIII Okręgowy Zjazd MOIIB
23-04-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
23-04-2024 wtorek 16:00 OSD
30-04-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
09-05-2024 czwartek 15:00 OKR
09-05-2024 czwartek 16:30 Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
16-05-2024 czwartek 16:00 OKK
21-05-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
21-05-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
23-05-2024 czwartek 16:00 OSD
04-06-2024 wtorek 17:00 Rada
06-06-2024 czwartek - Wyjazdowe zebranie OKR
18-06-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
20-06-2024 czwartek 16:00 OROZ
20-06-2024 czwartek 16:00 OSD
25-06-2024 wtorek 17:00 Prezydium
23-07-2024 wtorek 12:00 Zespół Orzekający ds. Członkowskich
20-08-2024 wtorek 17:00 Prezydium
27-06-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
20-09-2024 piątek 16:00 OROZ
24-09-2024 wtorek 17:00 Rada
24-09-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
15-10-2024 wtorek 17:00 Prezydium
29-10-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
14-11-2024 czwartek 16:00 OROZ
26-11-2024 wtorek 17:00 Rada
26-11-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
17-12-2024 wtorek 16:30 Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego