Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Kontakt

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Adres: ul. Czarnowiejska 80
30-054 Kraków

e-mail: map@map.piib.org.pl
e-PUAP: /MAP_OIIB/SkrytkaESP
e-doręczenia: AE:PL-41840-70233-WTJAG-20.

Konto bankowe: 
90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
NIP:
676-22-28-526

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Poniedziałki: 9:00 – 14:00
Wtorki: 12:00 – 18:00
Środy: 9:00 – 14:00 
Czwartki: 12:00 – 18:00
Piątki: 9:00 – 14:00


 

KIEROWNIK BIURA:
telefon kontaktowy: 693 490 525

DZIENNIK PODAWCZY:
telefon kontaktowy: 668 167 193

SPRAWY CZŁONKOWSKIE:
telefon kontaktowy: 668 167 191

UBEZPIECZENIA NNW:
telefon kontaktowy: 668 167 195

SEKRETARIAT OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:
telefon kontaktowy: 668 167 197

SEKRETARIAT OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ:
telefon kontaktowy: 512 333 332

SEKRETARIAT OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO:
telefon kontaktowy: 668 167 192

SEKRETARIAT OKRĘGOWEJ RADY:
telefon kontaktowy: 668 167 196

SEKRETARIAT PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ RADY:
telefon kontaktowy: 512 333 335


DYŻURY

Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
mgr inż. Mirosław Boryczko

Czwartki: 15:00 – 16:00
po wcześniejszym umówieniu terminu w Sekretariacie: 512 333 335

Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
dr inż. Stanisław Karczmarczyk

Dyżur telefoniczny: 506 998 755
Wtorki: 16:30 – 18:00

Dyżur Radcy Prawnego
dla członków Małopolskiej OIIB

Czwartki: 16:00 – 17:00
Tel: 512 333 331
e-mail: sekretariat@kancelariakozlowski.pl

Dyżur Radcy Prawnego
w zakresie uprawnień budowlanych

Wtorki: 16:30 – 18:00
tel: 698 826 984
e-mail: map3@map.piib.org.pl

Dyżur Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 16:00 - 17:00
(w sprawach skarg i wniosków) 
po wcześniejszym umówieniu terminu w Sekretariacie: tel.:668 167 197

Dyżur Członka
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czwartki: 16:00 – 18:00
Dokładny harmonogram dyżurów
tel: 668 167 198

Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W każdy parzysty czwartek miesiąca
w godzinach 14:00 – 16:00

PI MOIIB w TARNOWIE

Kliknij i dowiedz się więcej!

PI MOIIB w NOWYM SĄCZU

Kliknij i dowiedz się więcej!

PI MOIIB w OŚWIĘCIMIU

Kliknij i dowiedz się więcej!