Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Konkursy

Małopolski Inżynier Budownictwa

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z dumą organizuje coroczny konkurs na Inżyniera Budownictwa Roku. To prestiżowe wydarzenie, które ma finał podczas uroczystej gali. Stanowi ono okazję do wyróżnienia i celebracji wybitnych osiągnięć naszych inżynierów. Konkurs ten nie tylko podkreśla znaczenie doskonałości w branży, ale także inspiruje członków Izby do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.

Konkursy

Laureaci

Kliknij i dowiedz się więcej!

Regulamin

Kliknij i dowiedz się więcej!