Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Aby zostać nowym członkiem Małopolskiej OIIB należy:

1. Wypełnić:

"Wniosek o wpisanie na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa"
- dla kandydatów wpisujących się od dnia 1.08.2024 r.
Termin składania wniosków do dnia 19.07.2024 r.

Pobierz wniosek

2. Do wniosku należy dołączyć:

  • ORYGINAŁ uprawnień budowlanych (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu)  lub NOTARIALNIE poświadczona kopia uprawnień budowlanych lub NIEPOŚWIADCZONA kopia uprawnień budowlanych WYDANYCH PRZEZ MOIIB
  • Kopia dowodu wpłaty na konto:

Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
Nr konta 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616  
  tytułem: "wpisowe + składka członkowska"

  • Kopia dowodu wpłaty na konto:

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
  
W sprawie numeru konta proszę kontaktować się z biurem MOIIB w Krakowie
  
tytułem: "ubezpieczenie OC + składka RK"

UWAGA!

Wnioski złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane!

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

Aby zostać nowym członkiem Małopolskiej OIIB należy: