Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Punkt Informacyjny MOIIB w Oświęcimiu
Adres: pl. ks. J. Skarbka 1
32-600 Oświęcim

KONTAKT
telefon: 784 974 700
e-mail: map-oswiecim@map.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Poniedziałki: NIECZYNNE
Wtorki: 15:00 – 17:00
Środy: NIECZYNNE
Czwartki: 15:00 – 17:00
Piątki: NIECZYNNE

 

 

 

Zakres działania

  • udzielanie informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działaniem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym udostępnianie regulaminów Izby, a także wybranych aktów prawnych

  • wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na listę członków Izby oraz informowanie kandydatów na członków Izby

  • udzielanie informacji dotyczących warunków ubezpieczenia członków Izby od odpowiedzialności cywilnej

  • udostępnianie czasopism technicznych zainteresowanym członkom Izby

  • udostępnianie informacji dotyczących zagadnień prawnych w budownictwie poprzez sieć internetową

  • udzielanie informacji, propagowanie udziału członków Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach oraz organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń

  • zbieranie wszelkich materiałów szkoleniowych celem ich archiwizacji i udostępniania członkom Izby

  • informowanie kandydatów o trybie składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych

  • prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnień budowlanych

  • propagowanie i wskazywanie źródeł informacji naukowo-technicznej