Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

DYŻURY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
w Biurze Małopolskiej OIIB w Krakowie

czwartki w godzinach 16.00-18.00

Data

Imię i nazwisko

branża

lipiec 2024

4.07.2024

Małgorzata Boryczko

KB

11.07.2024

Tomasz Jaworski

M

18.07.2024

Łukasz Kwapień

KL
25.07.2024

Stanisław Butrymowicz

KB

sierpień 2024

1.08.2024

Franciszek Bartmanowicz

M

8.08.2024

Marta Kot H

22.08.2024

Maria Duma

IS
29.08.2024

Tomasz Jaworski

M

wrzesień 2024

5.09.2024

Paweł Żwirek

KB

12.09.2024

Piotr Grawicz

D

19.09.2024

Roman Chmiel D

26.09.2024

Krzysztof Koziński

KB


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
w Punkcie Informacyjnym w Nowym Sączu

wtorki w godzinach 17.00-18.00

9.07.2024

 

DYŻUR KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
w Punkcie Informacyjnym w Tarnowie

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 15:30 - 17:30