Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Lista Rzeczoznawców

Nazwisko i imię
 

Specjalność
 

Zakres
 

Przynależność do OIIB
nr decyzji

 
Telefon kontaktowy
e-mail

 
inż.
ABLEWICZ Stanisław

konstrukcyjno-budowlana
budownictwo ogólne, roboty wykończeniowe
i ogólnobudowlane
MAP/BO/1160/01
Decyzja Nr UAN-I-7343/3/94
Tarnów
609 038 173
mgr inż.
BACZYŃSKI Marek
telekomunikacyjna projektowanie MAP/IE/0697/04
Decyzja Nr 218/02
Kraków
502 348 759
mgr inż.
BAŁAZIŃSKI Bogusław

konstrukcyjno-budowlana
wykonawstwo MAP/BO/1738/01
Decyzja Nr 447/96
Kraków
603 062 204
mgr inż.
BEREZA Wiesław

konstrukcyjno-budowlana
projektowanie MAP/BO/3341/01
RZE/X/0027/10
Kraków
501-580-345
e-mail
mgr inż.
BIELECKI Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/6565/02
RZE/X/39/06
 
dr inż.
BILIŃSKI Wojciech
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3141/01
Decyzja Nr 153/97
Kraków
603 234 125
inż.
BROŻEK Mieczysław

konstrukcyjno-budowlana

wykonawstwo
MAP/BO/0806/01
RZE/X/0010/20
12 654 54 38
501 416 620
e-mail
mgr inż.
CIAPUTA Andrzej
konstrukcyjno-budowlana konstrukcji i ustrojów budowlanych MAP/BO/3740/01
Decyzja Nr 13/2001/R
Chrzanów
600 558 036
mgr inż.
CZOPEK Grażyna
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów obejmującej kierowanie robotami budowlanymi MAP/BM/5682/02
RZE/X/0031/24
Kraków
mgr inż.
DERMA Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych śródlądowych MAP/BO/1476/01
RZE/X/0010/14
697 055 677
e-mail
mgr inż.
FIJAŁKOWSKI
Zbigniew
konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BM/0861/01
RZE/X/0005/10
Kraków
502 220 717
mgr inż.
FLOREK Marian

konstrukcyjno-inżynieryjna
budownictwa ogólnego konstrukcji i ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych MAP/BO/4209/01
Decyzja Nr 73/98
Kraków
12 423 60 66
692 425 781
e-mail
inż. GÓRECKI Stanisław konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/1781/01
Zaśw. Nr 6/Rz/94
Andrychów
502-040-185
mgr inż.
HODUREK Czesław
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1661/01
RZE/X/0024/09
12 634 09 27
e-mail
dr inż.
JURCZAKIEWICZ Stanisław
konstrukcyjno-inżynieryjna projektowanie, budownictwo ogólne MAP/BO/0361/03
RZE/X/0024/10
Kraków
504 986 827
mgr inż.
KAŃKA Stanisław
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/5456/01
RZE/X/0052/09
 
mgr inż.
KĘDZIERSKI Mariusz
 • konstrukcyjno-budowlana
 • specjalność maszty i kominy przemysłowe
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/2658/01
RZE/X/0029/12
501 672 276
e-mail
www
mgr inż.
KĘSEK Adam
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BD/5449/01
RZE/X/0010/11
Kraków
502 077 648
e-mail
mgr inż.
KLISIŃSKI Ryszard
konstrukcyjno-inżynieryjna konstrukcje
w budownictwie kubaturowym
MAP/BO/0334/03
RP.7342/Rz/1/92
Kraków
602 254 225
mgr inż.
KOCOT Wojciech
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3034/01
RZE/X/0045/10
 
inż.
KOSTKA Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana
 • projektowanie konstrukcji
 • wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych
 • budowy i rozbiórki oraz utrzymanie obiektów budowlanych
MAP/BO/3864/01
Decyzja Nr GT-IV-63/1/Rz/77
Tarnów
14 622 30 44
602 341 788
e-mail
mykologiczno-budowlana rzeczoznawca mykologiczno-budowlany Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa MAP/BO/3864/01
Decyzja Nr 75/2013
mgr inż.
KOT
Zbigniew
wodno-melioracyjna
 • budowle melioracyjne i ujęcia wód
 • budowle hydrotechniczne klasa I i II
 • wykonawstwo
MAP/WM/4429/01
RZE/X/0015/18
Kraków
508 013 100
dr inż.
KOZIŃSKI Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0397/08
RZE/X/0004/18
Kraków
606 416 663
e-mail
www
mgr inż.
KOZŁOWSKI Marek
konstrukcyjno-budowlana ocena i badanie stanu technicznego konstrukcji betonowych
i murowych
MAP/BO/6901/02
RZE/X/0039/14
Kraków
692 740 583
e-mail
inż.
KUCHARSKI
Andrzej
konstrukcyjno-budowlana kierowanie robotami budowlanymi MAP/BO/0038/01
Decyzja Nr 11/2001/R
Kraków
601 440 505
e-mail
konstrukcyjno-budowlana organizacja i prowadzenie procesów inwestycyjnych
wykonawstwo
MAP/BO/0038/01
RZE/X/0056/10
mgr inż.
KWATER Andrzej
telekomunikacyjna projektowanie
w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
MAP/IE/0614/04
Decyzja Nr 0438/97/U
501 142 619
mgr inż.
LACHOR Kazimierz
konstrukcyjno-budowlana rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych MAP/BO/0288/07
Decyzja Nr 329/02
Kraków
601 464 390
mgr inż.
LEPIARZ Janusz
konstrukcyjno-budowlana konstrukcji i ustrojów budowlanych MAP/BO/0584/01
Decyzja Nr 264/02
Wieliczka
668 443 113
12 289 30 20
mgr inż.
LUDOMIRSKI Artur
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/3636/01
RZE/X/040/06
602 331 583
e-mail
mgr inż.
MAJCHER
Mieczysław
instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • projektowanie
 • uprawniony do projektowania, kierowania, nadzorowania, kontrolowania i oceniania instalacji i urządzeń sanitarnych
 • uprawnienia w zakresie obiektów zabytkowych
MAP/IS/0587/01
RZE/X/0003/14

*Uprawnienia nr GP.IV-8388/161/77
*Decyzja nr PSOZ-/4742/97
794 040 270
12 655 12 19
e-mail
obszar działalności zawodowej:
Polska, świat
mgr inż.
MARCISZ Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/4770/01
RZE/X/031/08
Kraków
660 459 268
663 973 076
dr hab. inż.
MATYSEK Piotr
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0012/04
RZE/X/0013/12
691 373 121
e-mail
mgr inż.
MEINARDI Marek
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1643/01
RZE/X/030/08
609 611 922
e-mail
mgr inż.
MĘDALA Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/0508/03
RZE/X/0046/10
14 641 32 17
605 672 590
e-mail
mgr inż.
MUCHA Wojciech
konstrukcyjno-budowlana projektowanie konstrukcji budowlanych MAP/BO/0178/01
RZE/X/0031/19
Kraków
695-855-065
mgr inż.
MYŚLIWY Marek
konstrukcyjno-budowlana
w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz izolacyjności cieplno-wilgotnościowej
i akustycznej przegród budowlanych
wykonawstwo MAP/BO/0792/01
RZE/X/0011/13
Kraków
12 657 57 21
604 248 749
e-mail
obszar działalności:
Polska
dr hab. inż.
ORUBA Rajmund
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/3033/01
RZE/X/032/08
e-mail
mgr inż.
PABIAN
Kazimierz
kolejowa w zakresie urządzeń zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym
wykonawstwo MAP/BK/0498/06
RZE/X/044/07
 
inż.
PAŁCZYŃSKI Leszek
konstrukcyjno-budowlana projektowanie i wykonawstwo MAP/BO/0034/01
RZE/X/053/04
RZE/X/087/04
609 087 387
dr inż.
PARUCH Roman
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0037/08
RZE/X/0010/17
791 921 789
e-mail
dr inż.
RAWICKI Zygmunt
konstrukcyjno-budowlana materiały budowlane - właściwości i stosowanie, konstrukcje i ustroje budowlane, konstrukcje betonowe MAP/BO/0822/01
Decyzja NR 53/94
Kraków
12 267 50 33
mgr inż.
RYBKA Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana kierowanie robotami budowlanymi MAP/BO/0917/01
RZE/X/0042/23
605 966 055
mgr inż.
SKAWIŃSKI
Jan
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/2977/01
RZE/X/50/06
502 087 819
e-mail
mgr inż.
SMĘTEK Marcin
konstrukcyjno-budowlana projektowanie bez ograniczeń MAP/BO/0390/09
RZE/X/0003/24
Kraków
506 707 101
e-mail
mgr inż.
SMOROŃSKI Wiesław

konstrukcje i ustroje budowlane,
roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane

budownictwo ogólne MAP/BO/0852/01
Zaświadczenie UAN-7342/B-1/93
605 377 870
e-mail
mgr inż.
SOBIESZEK Lech
konstrukcyjno-budowlana konstrukcji i ustrojów budowlanych MAP/BO/0858/01
Decyzja Nr 6/2001/R
Kraków
602 624 851
12 429 31 44
mgr inż.
SOCHA Jerzy
instalacyjno-inżynieryjna projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie sieci cieplnych
MAP/IS/0875/01
Decyzja Nr 350/98/R
Kraków
502 522 389
e-mail
mgr inż.
STAŃCO Dominik
konstrukcyjno-budowlana kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie robót ogólnobudowlanych
MAP/BO/1068/03
RZE/X/0017/17
Wadowice
501 629 615
e-mail
mgr inż.
SUŁKOWSKI
Tadeusz
konstrukcyjno-inżynieryjna, wodno-melioracyjna wykonawstwo MAP/WM/0840/01
RZE/X/0025/10
603 796 292
inż.  
SURÓWKA Tadeusz
konstrukcyjno-budowlana projektowaniei kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
wszelkich obiektów budowlanych
MAP/BD/0137/01
Decyzja Nr 24/03/R/C
Kraków
517 095 985
e-mail
mgr inż.
SZEFER Mariusz
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0304/03
RZE/X/045/05
Kraków
506 102 800
e-mail
mgr inż.
SZOSTAK Józef
konstrukcyjno-budowlana budynki i budowle w budownictwie powszechnymi komunalnym
(uprawnienia w zakresie projektowania
i kierowania robotami budowlanymi)
MAP/BO/2598/01
Decyzja Nr PR - 4/81/96
Kraków
503 107 015
mgr inż. arch.
SZUL Andrzej
architektoniczna projektowanie
i kierowanie robotami budowlanymi
MAP/BO/3675/01
Decyzja Nr 3/2001/R
Nowy Targ
512 485 552
e-mail
mgr inż.
TRZPIS Bożena
konstrukcyjno-budowlana projektowanie w zakresie geotechniki MAP/BO/3595/01
RZE/X/0027/18
604 139 082
e-mail
mgr inż.
WARCHAŁ Tomasz
konstrukcyjno-budowlana projektowanie w zakresie geotechniki MAP/BO/0582/08
RZE/X/0025/19
609-610-056
e-mail
mgr inż.
WÓJTOWICZ Grzegorz
instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
kierowanie robotami budowlanymi MAP/IS/0639/10
RZE/X/0006/24
694 852 478
e-mail
mgr inż.
ŻAKOWSKI Jan
konstrukcyjno-inżynieryjna kierowanie robotami budowlanymi i budową
w zakresie dróg
MAP/BD/0025/04
RZE/X/0020/14
GUNB 36/14/R/C

605 062 29
e-mail