Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 42. sesji egzaminacyjnej - Jesień `2023

 

Więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


AKTUALNOŚCI

Więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie otrzymaliśmy informację
od ukraińskich inżynierów oraz ratowników medycznych działających na granicy,
o pilnych potrzebach w rejonach, gdzie obecnie trwają działania wojenne i giną niewinni ludzie.
Konieczne jest dostarczenie medykamentów, zestawów zabiegowych
i specjalistycznego sprzętu dla szpitali i służby medycznej ratującej życie walczącym żołnierzom i cywilom.

W porozumieniu z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Podkarpackim Oddziałem PCK organizujemy zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem
na ten cel. Zebrane fundusze będą przeznaczone na zakup rzeczy i materiałów najbardziej potrzebnych w obecnej sytuacji. Materiały zostaną natychmiast wysłane
w transportach humanitarnych PCK na Ukrainę w rejony walki.

Środki należy wpłacać na konto stworzone przez PCK specjalnie w tym celu:

BANK PEKAO SA nr rachunku: 81 1240 2614 1111 0000 3958 5800

z dopiskiem

„Darowizna Inżynierów MOIIB dla OR PCK PRZEWORSK na pomoc dla Ukrainy”

Liczy się każdy gest dobrej woli!!!  Nie bądźmy obojętni!!!  Każda pomoc jest bezcenna i z pewnością uratuje czyjeś życie.

Wyjaśniamy, że dopisek przy przelewie może być inny, pokazujący Izbę, nazwisko
lub firmę, ale musi się w nim zawrzeć fraza „Darowizna dla OR PCK PRZEWORSK”, aby ukierunkować fundusze.

 

W imieniu Rady MOIIB

Mirosław Boryczko

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------