Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Punkt Informacyjny MOIIB w Tarnowie
Adres: ul. Krakowska 11A (biurowiec KRAKUS)
III piętro - wejście od ul. Nowy Świat
33-100 Tarnów

KONTAKT
telefon: 784 974 500
e-mail: map-tarnow@map.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Poniedziałki: NIECZYNNE
Wtorki: 15:30 – 17:30
Środy: NIECZYNNE
Czwartki: 15:30 – 17:30
Piątki: NIECZYNNE

 

DYŻURY

Dyżury Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 15:30 - 17:30

Telefoniczne dyżury radcy prawnego w Punktach Informacyjnych MOIIB:
w II i IV czwartek miesiąca w godz. 15:30 - 17:30
tel.: 793-638-781

 

 

Zakres działania

  • udzielanie informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działaniem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym udostępnianie regulaminów Izby, a także wybranych aktów prawnych

  • wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na listę członków Izby oraz informowanie kandydatów na członków Izby

  • udzielanie informacji dotyczących warunków ubezpieczenia członków Izby od odpowiedzialności cywilnej

  • udostępnianie czasopism technicznych zainteresowanym członkom Izby

  • udostępnianie informacji dotyczących zagadnień prawnych w budownictwie poprzez sieć internetową

  • udzielanie informacji, propagowanie udziału członków Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach oraz organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń

  • zbieranie wszelkich materiałów szkoleniowych celem ich archiwizacji i udostępniania członkom Izby

  • informowanie kandydatów o trybie składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych

  • prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnień budowlanych

  • propagowanie i wskazywanie źródeł informacji naukowo-technicznej