Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ

Uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie decyzji nadania uprawnień budowlanych,
uzyskanych w sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2024,
odbędzie się 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 17:00,
w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej
„Działownia" ul. Warszawska 24, Kraków.

Decyzje dla osób nieobecnych na uroczystym rozdaniu zostaną przesłane pocztą.


EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w 43. sesji egzaminacyjnej "Wiosna 2024" 

został przeprowadzony w dniu 
24 maja 2024 r. (piątek).

WYNIKI I HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu pisemnego nie zostały ujęte
w harmonogramie egzaminu ustnego.
 
Przysługuje im prawo wglądu do egzemplarza egzaminu pisemnego,
w terminie uzgodnionym w Biurze Małopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
tel. 668 167 197

Akty prawne dotyczące nadawania uprawnień budowlanych

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Informacje dotyczące nadawania uprawnień

(wzory dokumentów i inne)

Wykaz obowiązujących przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości do nadania uprawnień budowlanych

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Zasady nadawania specjalizacji techniczno-budowlanej

(informacje, wzory dokumentów)

Zasady nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

(informacje, wzory dokumentów)

Interpretacja uprawnień budowlanych

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Harmonogram dyżurów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Wyniki egzaminu pisemnego

Zobacz wyniki egzaminów