Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Samorząd

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) to organizacja samorządowa, której misją jest zrzeszanie inżynierów budownictwa z regionu Małopolski. Jako instytucja utworzona w świetle odpowiednich ustaw, gromadzimy profesjonalistów spełniających wysokie kryteria kwalifikacyjne, co gwarantuje ekspertyzę i rzetelność naszych członków.

Nasi członkowie to wykwalifikowani inżynierowie z różnorodnych specjalności budowlanych. Posiadają oni umiejętności i uprawnienia w dziedzinach takich jak konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne, a także inżynieria drogowa, mostowa, kolejowa, hydrotechniczna i wyburzeniowa. Ich profesjonalna działalność obejmuje projektowanie, nadzorowanie budów, kierowanie pracami budowlanymi oraz inspekcje techniczne, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo realizowanych projektów.

MOIIB nie tylko wspiera swoich członków w codziennych wyzwaniach zawodowych, ale także prowadzi nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, reprezentuje i chroni ich interesy zawodowe. Organizacja ta aktywnie uczestniczy w dialogu z organami administracji rządowej oraz samorządowej, wpływając na rozwój i kształtowanie się branży budowlanej w regionie.

Przez promowanie doskonałości w praktyce inżynierskiej, MOIIB stanowi kluczowy element w kształtowaniu bezpiecznego i funkcjonalnego środowiska budowlanego, jednocześnie dbając o rozwój zawodowy i wsparcie dla swoich członków.

Samorząd

Organy

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Zespoły

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Akty prawne

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Harmonogram zebrań

Kliknij aby dowiedz się więcej!

Współpraca

Kliknij aby dowiedz się więcej!

PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa