Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Doskonalenia zawodowe i szkolenia

Zdajemy sobie sprawę z kluczowego znaczenia nieustannego rozwoju oraz poszerzania wiedzy w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii i inżynierii. W związku z tym stworzyliśmy dedykowaną przestrzeń, która umożliwia dostęp do niezbędnych materiałów wspierających doskonalenie umiejętności naszych członków.

Współpracujemy z renomowanymi wydawnictwami, aby dostarczać Państwu najnowsze informacje oraz analizy z zakresu inżynierii. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą naszych partnerów, w tym licznymi konferencjami i spotkaniami branżowymi. 

Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Kliknij i dowiedz się więcej!

Wniosek o dofinansowanie i zwrot kosztów zakupu

Kliknij i dowiedz się więcej!

Wniosek o prenumeratę czasopism

Elektroniczny wniosek o prenumeratę czasopism technicznych

Czasopisma zewnętrzne

Kliknij i dowiedz się więcej!

Terminarz - Szkoleń i seminariów N-T

Kliknij i dowiedz się więcej!

Konferencje, Seminaria, Warsztaty

Informacje o zbliżających się konferencjach, seminariach, sympozjach warsztatach, konferencjach i konkursach

Portal MOIIB

Kliknij i dowiedz się więcej!

Portal PIIB

Kliknij i dowiedz się więcej!

Komunikaty

Kliknij i dowiedz się więcej!