Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

60-lecie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

29 maja 2024 roku miały miejsce uroczystości 60-lecia Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie dla naszej społeczności, a przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mieli zaszczyt wziąć udział w tych wyjątkowych obchodach.

Historia Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 jest niezwykle bogata i sięga roku 1834, kiedy to na podstawie testamentu Szczepana Humberta powołano Instytut Techniczny, najstarszą w Polsce uczelnię techniczną. Przez lata szkoła ta ewoluowała, najpierw przekształcając się w Państwową Szkołę Przemysłową, a następnie w samodzielne Technikum Budowlane. Szkoła ta przez dziesięciolecia kształciła i wciąż kształci kolejne pokolenia wybitnych specjalistów w branży budowlanej, przyczyniając się tym samym do dynamicznego rozwoju tego sektora w regionie.

Obchody jubileuszowe były doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia tej placówki edukacyjnej w rozwoju krakowskiego budownictwa. W ramach uroczystości odbyło się wiele wydarzeń, które zgromadziły zarówno obecnych uczniów, jak i absolwentów, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Wojciecha, po której nastąpił uroczysty przemarsz Pocztu Sztandarowego oraz zaproszonych gości do siedziby ZSB Nr 1.

W części oficjalnej przedstawiciele naszej Izby wyrazili swoje uznanie dla osiągnięć szkoły oraz jej wkładu w rozwój branży budowlanej. Podkreślili, jak ważne jest kontynuowanie tradycji kształcenia przyszłych inżynierów i techników budownictwa oraz jak istotną rolę odgrywa szkoła w przygotowaniu młodzieży do pracy w tej kluczowej dla gospodarki dziedzinie.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna oraz wspólny poczęstunek, podczas którego uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i wspomnień z lat spędzonych w murach ZSB Nr 1.

WPROWADZENIE

Historia Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 jest niezwykle bogata i sięga roku 1834, kiedy to powołano najstarszą w Polsce uczelnię techniczną – Instytut Techniczny.

Chmura tagów

Relacje

Więcej informacji?

  1. Facebook
  2. Youtube