Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

III Małopolskie Warsztaty Inzyniera

 Tegoroczne warsztaty koncentrowały się na kluczowych zagadnieniach dla branży inżynierskiej, takich jak odpowiedzialność zawodowa, praktyczne aspekty projektowania technicznego, ochrona konserwatorska oraz ochrona przeciwpożarowa. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy między inżynierami a przedstawicielami administracji. Celem warsztatów była poprawa współpracy i głębsze zrozumienie wzajemnych potrzeb oraz wyzwań. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i już teraz zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

 

WPROWADZENIE

Za nami, trzecia edycja Małopolskich Warsztatów Inżyniera, która miała miejsce w dniach 4-6 czerwca.

Chmura tagów

Relacje

Więcej informacji?

  1. Facebook
  2. Youtube