Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

Aplikacje wspierające pracę inżynierów budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa z rzedstawia dwie nowoczesne aplikacje, które mają na celu ułatwienie codziennej pracy inżynierów projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kalkulator Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) to innowacyjne narzędzia stworzone z myślą o podnoszeniu standardów w branży budowlanej.

Kalkulator Kosztów Projektów (KKP) to zaawansowane narzędzie, które umożliwia precyzyjne kalkulacje kosztów związanych z pracami projektowymi i nadzorem autorskim. Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co gwarantuje wiarygodność i aktualność danych. Korzyści z korzystania z KKP to m.in.:

  • Dokładność szacunków: Narzędzie eliminuje błędy i niedokładności typowe dla tradycyjnych metod kalkulacji.
  • Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu pozwala inżynierom skupić się na kluczowych aspektach projektów.
  • Zgodność z przepisami: KKP zapewnia, że wszystkie wyliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami.

Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) został stworzony, aby precyzyjnie określać nakład pracy wymagany od kierowników budowy na różnych etapach realizacji projektów. Narzędzie to jest kluczowe dla efektywnego planowania zasobów ludzkich i terminowej realizacji projektów budowlanych. Jego głowne funkcvje to:

  • Kalkulacja nakładu pracy: Dokładne określenie liczby godzin pracy na każdym etapie projektu.
  • Szacowanie kosztów pracy: Precyzyjne szacowanie kosztów zatrudnienia kierownika budowy.
  • Planowanie zasobów: Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, co jest kluczowe dla sukcesu projektu.

Zaloguj się do Portalu PIIB i kliknij w ikonę:  Kalkulator kosztów: projektowanie i nadzór   "Kalkulator kosztów: projektowanie i nadzór" 
lub  w ikonę  Katalog Nakładów Pracy Kierownika Budowy    "Katalog Nakładów Pracy Kierownika Budowy".

Technologia nieustannie zmienia sposób, w jaki zarządzamy nieruchomościami. Wprowadzenie systemów zarządzania nieruchomościami (PMS), big data, technologii IoT, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości to tylko niektóre z innowacji, które rewolucjonizują branżę. Nowoczesne narzędzia, takie jak KKP i KNPKB, są doskonałym przykładem zastosowania tych technologii w praktyce.

WPROWADZENIE

Dołącz do grona inżynierów wspieranych na codzień przez technologię 

Chmura tagów

Informacje

Więcej informacji?

  1. Facebook
  2. Youtube