Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Komunikat

 

KOMUNIKAT

 

W związku z wejściem w życie istotnych zmian w przepisach związanych z realizacją

inwestycji budowlanych


Zesół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych MOIIB planuje


w pierwszym półroczu 2016 r. zorganizowanie spotkania zainteresowanych członków

MOIIB z przedstawicielami organów administracji architektoniczno-budowlanych i

nadzoru budowlanego.

 

 

Przewodnicząca
Z.P. ds. Prawno-Regulaminowych

Małgorzata Boryczko