Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane


 

Dyżury OKK >>

Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 17:00 (w sprawach skarg i wniosków)
 • Także w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura OKK
  tel.: 12/ 630-90-60 wew. 102, e-mail: map3@map.piib.org.pl

Harmonogram dyżurów OKK

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 43. sesji egzaminacyjnej "Wiosna `2024"

 

Egzamin pisemny 43. sesji na uprawnienia budowlane

odbędzie się w dniu

24 maja 2024 r. (piątek).


Przyjmowanie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
zostało zakończone w dniu 2 lutego 2024 r.

 


UWAGA!
Drugą ratę należy wpłacić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu.

 

Kraków, 13.02.2024 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty:

 • Komplet dokumentów na uprawnienia budowlane – pobierz plik
 • Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – pobierz plik
 • Formularz osobowy – pobierz plik
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (po 24.09.2014 r.) 
  pobierz plik
 • Wzór zaświadczenia do udokumentowania praktyki odbytej w kraju do 15.02.1995 r.  lub praktyki odbytej za granicą – pobierz plik
 • Życiorys zawodowy – pobierz plik
 • Wzór oświadczenia o zgodności z prawdą złożonych dokumentów – pobierz plik
 • Wzór opisu teczki – pobierz plik
 • Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu – pobierz plik
 • Rozdział 2 Ustawy Prawo budowlane – pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – pobierz plik
 • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane: www.piib.org.pl
 • Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane: www.piib.org.pl

Rzeczoznawca:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl

Specjalizacja techniczno-budowlana:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
  pobierz plik

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------