Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Branża sanitarna - PZITS O/Kraków

Przepompownie ścieków w eksploatacji "AQUA" SA - doświadczenia eksploatacyjne. ODWOŁANE!

Seminarium
UWAGA! SEMINARIUM ODWOŁANE!

Data

14 października 2020, środa, 13:00 - 15:15

Miejsce

Dom Technika NOT, sala "B"
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28

Organizator

PZITS Oddział w Krakowie & MOIIB
Biuro PZITS tel.: 12/422-26-98, biuro@pzits.krakow.pl
mgr inż. Grzegorz Rzycki, AQUA SA Bielsko-Biała

« Powrót do kalendarza