Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Branża mostowa - ZMRP

Budowa mostu nad rzeką Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Borusowa.

Wycieczka techniczna

Data

27 - 28 sierpnia 2020, czwartek - piątek

Miejsce

Borusowa

Organizator

ZMRP O/Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr inż. Franciszek Bartmanowicz, tel. 607-098-782,
e-mail: franciszek.bartmanowicz@onet.pl

« Powrót do kalendarza