Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zaproszenie

 

Badanie „Budownictwo 2024”

HRK Real Estate & Construction

Patronat Honorowy - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została patronem honorowym badania „Budownictwo 2024” prowadzonego przez Zespół HRK Real Estate & Construction.


Celem ankiety jest poznanie profilu kandydatów i kandydatek na rynku budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Zebrane dane pozwolą szczegółowo zidentyfikować główne wyzwania, z jakimi boryka się sektor w zakresie rynku pracowników.


Wierzymy, że dane zaprezentowane w raporcie staną się źródłem wiedzy na temat potrzeb kandydatów i kandydatek, a także ścieżek rozwoju zawodowego w zróżnicowanych specjalizacjach budowlanych.


Zapraszamy do udziału i podzielenia się swoimi doświadczeniami: https://www.survio.com/survey/d/budownictwo2024


Raport z badania będzie dostępny bezpłatnie na stronie: www.hrk.pl


Zespół HRK Real Estate & Construction

Załączniki