Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Komnikat

 

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC

W ROKU 2024

 

 

https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow