Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Informacja

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

apeluje o utworzenie

Ministerstwa Budownictwa

 


https://www.pap.pl/mediaroom/polska-izba-inzynierow-budownictwa-apeluje-o-utworzenie-ministerstwa-budownictwa