Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zaproszenie

 

Małopolskie Warsztaty Inżyniera - wiosna’2023

30.05 - 01.06.2023 r.

 


 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Inżynierowie!

W związku z drugą edycją Małopolskich Warsztatów Inżyniera pt. „Proces inwestycyjny w aspekcie aktualnych i planowanych zmian ustawy Prawo budowlane” organizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do Państwa z prośbą o nadesłanie w terminie do 15 marca 2023 r. pod podany poniżej adres e-mail pytań, ewentualnie nurtujących Państwa problemów, z którymi macie Państwo styczność w kontaktach na linii inwestor - projektant - urzędnik - kierownik budowy w zakresie realizacji inwestycji na terenie województwa małopolskiego, jak również z obszaru szeroko rozumianych przepisów prawa budowlanego, które nastręczają najwięcej problemów i wątpliwości interpretacyjnych.


Tematy wiodące warsztatów:
I. Cyfryzacja w procesie budowlanym
II. Projekt techniczny - wybrane zagadnienia
III. Pozwolenia wodnoprawne a zmiana stosunków wodnych
IV. Wyroby budowlane - wymagania
V. Bezpieczeństwo w procesie budowlanym (BIOZ - informacja, plan, wdrożenie)
VI. Formy ochrony konserwatorskiej, sankcje
VII. Wymagania ochrony przeciwpożarowej w procesie inwestycyjnym
VIII. Instalacja fotowoltaiczna (bezpieczeństwo konstrukcji, p.poż.)

Adres e-mail, na który należy kierować zapytania:
map10@map.piib.org.pl


Link do relacji z pierwszej edycji Małopolskich Warsztatów Inżyniera w Biuletynie Informacyjnym MOIIB "Budowlani" (str. 34-35):
>> Biuletyn Budowlani numer 86