Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Ankieta

 

ANKIETA

dotycząca zainteresowania zakupem PODPISU KWALIFIKOWANEGO

na preferencyjnych warunkach dla członków PIIB

 

Link do ankiety: https://portal.piib.org.pl/ankieta

Kwalifikowany podpis elektroniczny – opusty dla członków PIIB:

https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4703-kwalifikowany-podpis-elektroniczny-opusty-dla-czlonkow-piib