Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Ankieta

 

ANKIETA

dotycząca zainteresowania zakupem PODPISU KWALIFIKOWANEGO

na preferencyjnych warunkach dla członków PIIB

 

Link do ankiety: https://portal.piib.org.pl/ankieta