Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Informacja

 

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

ws. kwalifikowania przedsięwzięć w kontekście

właściwego trybu postępowania

w oparciu o ustawę Prawo budowlane