Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Informacja

 

Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

ws. składania do organów administracji architektoniczno-budowlanej

projektów budowlanych

po 19 września 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane