Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Informacja

 

„Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.”

Poradnik budowlany PIIB

 

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała poradnik  pt. „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” informujący o tym, jak poruszać się w nowych przepisach  dotyczących tzw. dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która zaczęła  obowiązywać od 19 września 2020 r.  oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązującego także od 19 września br.


Poradnik PIIB - szczegółowe informacje: >> www.piib.org.pl

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane >> pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego >> pobierz plik