Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Komunikat


W dniach 25-29 maja 2020 r. odbył się

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

WYNIKI GŁOSOWANIANa podstawie § 4 ust. 8 Regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z zamknięciem głosowania nad uchwałami XIX Okręgowego Zjazdu MOIIB, podajemy do wiadomości wyniki głosowania.

W głosowaniu udział wzięło 139 Delegatów, co stanowi 92,7% uprawnionych do głosowania. Wyniki odnoszące się do poszczególnych uchwał znajdują się na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/login), w zakładce Zjazd Okręgowy. Opublikowane na Portalu PIIB wyniki odzwierciedlają głosowanie Delegatów na platformie PIIB. Dodatkowo korzystając z możliwości określonej w § 2 ust. 11 Regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, część Delegatów (8 osób) oddała głosy za pośrednictwem korespondencji mailowej. Sumaryczne wyniki przedstawiają się następująco:

 

UCHWAŁA W SPRAWIEZAPRZECIWWSTRZYMUJĄCY SIĘSUMAKWORUM
1/Z/2020 w sprawie regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
137 2 0 139 92,7 %
2/Z/2020 w sprawie porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 139
0 0 139 92,7 %
3/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok
135 0 4 139 92,7 %
4/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok 137 0 2 139 92,7 %
5/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok 137 0 2 139 92,7 %
6/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok 135 2 2 139 92,7 %
7/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok 128 1 9 138 92 %
8/Z/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok 136 0 3 139 92,7 %
9/Z/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2019 rok 136 0 3 139 92,7 %
10/Z/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2020 rok 130 1 6 137 91,3 %