Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zaproszenie

Studia Podyplomowe

„Projektowanie geotechniczne”

Katedra Geoinżynierii
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż trwa rekrutacja
na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne” Edycja XI.

 


Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
•    Eurokod 7 projektowanie geotechniczne
•    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
•    Metodyka i interpretacja badań terenowych
•    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
•    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
•    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
•    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
•    Seminaria dyplomowe

 

Szczegółowe informacje o studiach znajdują się na stronie internetowej
http://kg.sggw.pl/stud11/studia.htm

 


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

tel. + 22 5935200, 5935220
e-mail: kg@sggw.pl


Załączniki