Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zaproszenie

TECH-BUD’2019

NOWOCZESNE MATERIAŁY, TECHNIKI I TECHNOLOGIE
WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE

13-15 listopada 2019 r.,  Kraków

Załączniki