Komunikat

 

KOMUNIKAT!

 

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB podjął uchwałę
o podniesieniu wysokości składek członkowskich. 
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem w tej sprawie zamieszczonym na stronie Polskiej Izby inżynierów Budownictwa:

https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/4915-komunikat-o-skladkach-czlonkowskich-i-oplacie-na-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2023


 

Zaktualizowane blankiety są już dostępne na Portalu PIIB i po wyszukaniu na liście członków.

Informacje dla kandydatów na członków Małopolskiej OIIB znajdują się w zakładce
>> Sprawy członkowskie – Zostań nowym członkiem


Załączniki: