Informacja

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

ws. kwalifikowania przedsięwzięć w kontekście

właściwego trybu postępowania

w oparciu o ustawę Prawo budowlane

 


Załączniki: