Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

 

 

DZIEŃ OTWARTY

INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

25 września 2021 r. (sobota), godz. 10 - 14

 

więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DZIEŃ BUDOWLANYCH

X Jubileuszowy Wieczór w Operze Krakowskiej

 

9 października 2021 r.

 

więcej informacji >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARTA MULTISPORT

dla członków Małopolskiej OIIB

 

więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji

o nadaniu uprawnień budowlanych

uzyskanych w 37. sesji „Wiosna 2021”

 

więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

APEL

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Nowym Targu


więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

Zapewnienie dostępności

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1696) nakłada na podmioty publiczne szczególne wymagania w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Przypominamy że do dnia 6 września 2021 r.  podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy z podmiotem publicznym muszą spełniać wymagania określone w tej ustawie.

więcej informacji >>

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 38. sesji egzaminacyjnej "Jesień 2021"

 

Egzamin pisemny

na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2021 roku

odbędzie się w dniu

19 listopada 2021 r.

 

więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKIETA

dotycząca zainteresowania zakupem

PODPISU KWALIFIKOWANEGO

na preferencyjnych warunkach dla członków PIIB


więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interpretacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

dotycząca pełnienia funkcji kierownika budowy


więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Inżynierów dokonujących okresowych przeglądów

budynków lub instalacji elektrycznych

informujemy, że Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

wydała następujące publikacje:


  1. „Kontrole okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych” - autorzy: Andrzej Gorzkiewicz, Piotr Gorzkiewicz, Anna Biłek-Gorzkiewicz,
  2. „Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy” - autorzy: Jacek Szer, Jan Jeruzal, Iwona Szer, Piotr Filipowicz (ze względu na wyczerpanie nakładu w najbliższym czasie dostępny będzie dodruk)

więcej informacji >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„PRAWO BUDOWLANE PO ZMIANACH W 2020 R.”

Poradnik budowlany PIIB


więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

ws. kwalifikowania przedsięwzięć w kontekście właściwego trybu postępowania

w oparciu o ustawę Prawo budowlane


więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

ws. składania do organów administracji architektoniczno-budowlanej

projektów budowlanych

po 19 września 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane

 

więcej informacji >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harmonogram szkoleń on-line

Organizatorzy: PIIB; Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

 

więcej informacji >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z 2D DO BIM

wideo, podcasty, webinariawięcej informacji >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA


więcej informacji >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie